PENSIA ANTICIPATA

Pensia anticipata se acorda asiguratilor care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani si cu reducerea cu cel mult 5 ani a varstei standard de pensionare calculata in functie de data de nastere conform anexelor 5 si 6 la legea unitara a pensiilor 263/2010.

In cazul cadrelor militare in activitate, soldatii si gradatii voluntar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale pentru a beneficia de pensie anticipate partiala pe langa conditiile de mai sus (varsta si stagiu de cotizare) se mai cere sa realizeze stagiul minim in specialitate conform anexei 6 la legea unitara a pensiilor 263/2010 si sa se afle in una din urmatoarele situatii :

  1. sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazuta de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniu apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
  2. sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciu military/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.

Anticiparea de 5 ani nu poate fi cumulata cu alte reduceri ale varstei de pensionare. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau in calcul perioadele asimilate prevazute pentru studii superioare, stagiu militar, perioada cand asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate si stagiile de cotizare lucrate in strainatate

Calculul punctajului pentru pensia anticipata se face la fel cu cel pentru pensia la limita de varsta cu diferenta ca nu se iau in calcul punctajele realizate in perioadele asimilate;

Pe perioada de pensie anticipata pensionarul nu poate cumula pensia cu venituri din o activitate profesionala pentru care este obligat sa plateasca CAS (contributie pentru pensie).

Se poate cumula pensia anticipata cu veniturile obtinute prin : – calitatea de consilieri locali sau judeteni – cadre militare trecute in rezerva sau asimilatii acestora, enumerate mai sus. – persoane care relizeaza venituri de natura profesionala altele decat salariile din drepturi de autor sau contracte/conventii incheiate potrivit codului civil.

La realizarea varstei de pensionare pentru pensie la limita de varsta pensia anticipata se transforma din oficiu in pensie la limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea punctajelor din perioadele asimilate.

ACTE NECESARE:

– cerere pentru  inscrierea la pensie anticipata / anticipata partiala;

– carnetul de  munca (original);

– alte acte  prevaute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata  in alte sectoare de activitate;

– adeverinta  privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul  colectiv/individual de munca;

– adeverinta  privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

– procura  speciala pentru mandatar, daca este cazul (pentru cetatenii staini si/sau  romani cu modiciliul in stainatate exista posibilitatea emiterii unei procuri  speciale, valabila pentru o perioada de 18 luni, prin care sa fie desemnata, in  calitate de mandatar, o persoana care urmeaza a efectua, in numele titularului,  toate operatiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si incasarea  pensiei cuvenite);

– adeverinta din  care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;

– acte pentru  dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr.  42/1990 etc.