PENSIA PENTRU LIMITA DE VARSTA

Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public . Stagiul minim de cotizare atat pentru femei cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare se va realiza pana in decembrie 2014 conform esalonarii prevazute in anexa nr.5 la legea 263/2010.

Varsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza : pentru barbati pana in decembrie 2014 si pentru femei pana in ianuarie 2030, conform esalonarii prevazute in anexa nr.5 la legea 263/2010

Fac exceptie cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, barbati si femei care:

 1. pentru pensia pentru limita de varsta trebuie sa aiba varsta standard de pensionare si stagiul minim in specialitate
 2. varsta standard de pensionareeste pentru cadrele militare si asimilatii acestora este de 60 ani. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza pana in ianuarie 2030, conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la legea 263/2010
 3. stagiu minim de cotizare in specialitate este de 20 ani. Atingerea stagiului minim de cotizare in specialitate se va realiza pana in ianuarie 2030, conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la legea 263/ 2010

Varsta standard de pensionare a fiecarui asigurat in perioada esalonarii din anexele 5 si 6, este determinata in functie de data de nastere. Pentru toate categoriile de pensionari varsta standard de pensionare poate fi redusa pentru:

 1. lucrul in conditii deosebite,
 2. lucrul in conditii speciale,
 3. lucrul in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat,
 4. persecutatii politic, beneficiari ai Decretului-lege 118/1990

Reducerea varstei standard de pensionare are ca efect iesirea la pensie la limita de varsta la o varsta mai mica.

Stagiul complet de cotizare este de 35 ani pentru femei si barbati. Cresterea stagiului complet de cotizare se va realiza pentru barbati pana in decembrie 2014 si pentru femei pana in ianuarie 2030 conform esalonarii prevazute in anexa 5 la legea 263/2010.

Fac exceptie cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, barbati si femei al caror stagiu complet de cotizare este de 30 ani. Atingerea de cotizare de catre acestia a stagiului complet se va realiza pana in ianuarie 2030, conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la legea 263/2010

Pentru toate categoriile de pensionari stagiul complet de cotizare poate fi redus pentru :

 1. Realizarea unui stagiu de 20 ani in minerit, in subteran
 2. Realizarea unui stagiu de 20 ani in profesiile artistice enumerate in anexa 4 la legea 263/2010
 3. Realizarea unui stagiu de 15 ani in zona I de radiatii sau 17 ani in zona II de radiatii in cercetare sau exploatare materii prime nucleare.
 4. Realizarea unui anumit stagiu de cotizare in conditii de handicap grav sau accentuat preexistent sau nevazator.

ACTE NECESARE LA  DEPUNEREA DOSARULUI IN VEDEREA OBTINERII PENSIEI  PENTRU LIMITA DE VARSTA:

– cerere pentru  inscrierea la pensie pentru limita de varsta;

– carnetul de  munca (original);

– alte acte  prevaute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata  in alte sectoare de activitate;

– livretul  militar (original);

– diploma de  studii (original) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si  perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;

– pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatate este necesara dovada recunoasterii acesora de catre statul roman;

– adeverinta  privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul  colectiv/individual de munca;

– adeverinta  privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

– procura  speciala pentru mandatar, daca este cazul (pentru cetatenii staini si/sau  romani cu modiciliul in stainatate exista posibilitatea emiterii unei procuri  speciale, valabila pentru o perioada de 18 luni, prin care sa fie desemnata, in  calitate de mandatar, o persoana care urmeaza a efectua, in numele titularului,  toate operatiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si incasarea  pensiei cuvenite).;

– acte pentru  dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr.  42/1990 etc.