In conformitate cu Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare (actualizata pana la data de 5 octombrie 2009),

(1) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante persoana, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940
pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:

a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare;
c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate);
d) a facut parte din detasamentele de munca fortata;
e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;
f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare,
daca ulterior nu s-a recasatorit;
g) a fost evacuata din locuinta pe care o detinea.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza, la cerere, si persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului roman sau pe teritoriile romanesti vremelnic ocupate de catre alte state, indiferent daca localitatea in care au fost refugiate, expulzate sau stramutate se afla sub administratie romaneasca ori sub administratia acelor state, ale caror cereri anterioare au fost solutionate prin hotarari de respingere ale comisiei prevazute la art. 7 alin. (1) si alin. (1^1).

(3)Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevazute la art. 1 lit. a)-e) si g), va beneficia incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea, in conditiile prezentei ordonante, de o indemnizatie lunara de 100 lei neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

Documente necesare:
Cerere tip titular;
Livret militar-original si copie-in cazul in care serviciul militar a fost efectuat intre anii 1940-1945;
Buletin (act) de identitate-original si copie;
Certificat de nastere-original si copie;
Certificat de casatorie – original si copie;
Certificat de deces-original si copie ( acolo unde este cazul);
Cupon de pensie ( de la fiecare categorie de pensie-daca este cazul);
Declaratie pe propria raspundere a sotiei decedatului, ca nu s-a recasatorit (acolo unde este
cazul);
Acte doveditoare pentru calitatea de refugiat (carnet de refugiat (sau evacuat) sau adeverinte de la Arhivele Nationale sau alte acte oficiale
Acte din care sa rezulte perioada exacta si locul refugiului (acte oficiale sau declaratia a 2 martori in fata notarului)

Drepturi:
Persoanele prevazute la art. 1 si 3 vor beneficia de prevederile prezentei ordonante cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost
depusa cererea si de urmatoarele drepturi:
1) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;
2) transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
3) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale, la
alegere; in cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea calatoriei si pentru o persoana care sa il
insoteasca si sa il ajute pe timpul calatoriei;
4) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;
5) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
6) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire deplata taxei de abonament;
7) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.