Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 privind  asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale , republicată, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ( ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale ), se calculează și se plătesc de către angajatori și se recuperează de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat. Documentele justificative necesare decontării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  sunt următoarele :

  • cerere privind solicitarea drepturilor, conform modelului prezentat în anexa 1; Anexa 1

  • centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii ………..2019, prezentat în anexa 2; Anexa 2

  • adeverinţă privind câştigul brut realizat lunar-anexa 3; Anexa 3

  • exemplarul 2 al certificatului de concediu medical ( ex.roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea ), precum şi cele cu valoare „0” de recuperat ( CM iniţiale suportate doar de către angajator );

  • concediile medicale completate cu codurile 02, 03, 04 şi 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz-( cf. cu originalul );

  • declaraţia D 112 + Anexa 1.1, Anexa 1.2 + recipisa cu validarea declaraţiei D112 ( cf. cu originalul ) – declaraţia aferentă lunii în care se plătesc veniturile/indemnizaţiile;

  • delegaţie/împuternicire salariat pentru depunere documente;

  • C.I.- salariat/delegat.

  • Extras cont.