Important 2024

PRECIZARI REFERITOARE LA CONFIRMAREA EXISTENȚEI BENEFICIARILOR NEREZIDENȚI AFLAȚI ÎN PLATĂ – TRANSMITEREA CERTIFICATULUI DE VIAȚĂ

 

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 874/26.06.2024 emis de Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 651/09.07.2024, care intră în vigoare începând cu data de 01.09.2024, pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii nerezidenți aflați în plată au obigația de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an, un certificat de viață.

!! Certificatul de viață se transmite de beneficiarul nerezident din proprie inițiativă, prin poștă sau prin e-mail – pensii.dolj@cnpp.ro.

Certificat de viata

Declaratie transfer drepturi

 

PRECIZĂRI

REFERITOARE LA SPORURILE, INDEMNIZAȚIILE ȘI MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII TARIFARE CARE SE VALORIFICĂ LA STABILIREA ȘI/SAU RECALCULAREA PENSIILOR

CONFORM LEGII NR.360/2023

Având în vedere numeroasele întrebări referitoare la veniturile care se valorifică în vederea recalculării pensiilor sau a stabilirii pensiilor după data de 01.09.2024, în conformitate cu dispozițiile art.139 alin.(3) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, redăm mai jos:

Lista veniturilor permanente

Lista veniturilor nepermanente

 

!! Facem precizarea că veniturile nepermanente se valorifică numai în situația în care acestea sunt dovedite prin adeverințe întocmite conform modelului prevăzut în Anexa 6 la lege.