Bilet de tratament


 

 

Important


COMUNICAT

                Avand in vedere prevederile Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, valabile incepand cu data de 01.01.2014, va comunicam urmatoarele:

 

 • Valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileste astfel:
 • in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2298 lei;
 • in cazul decesului unui membru de familie, in sensul Legii 263/2010, al asiguratului sau pensionarului: 1149 lei;
 • Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, este in cuantum de 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 633 lei.
 • Castigul salarial mediu brut este de 2298 lei.
 • Cotele de contributii de asigurare se stabilesc dupa cum urmeaza:
 • pentru conditii normale de munca: 31.3%;
 • pentru conditii deosebite de munca: 36.3%;
 • pentru conditii speciale de munca: 41.3%
 • Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10.5%, indiferent de conditiile de munca. In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 4,5% aferenta fondurilor de pensii adiministrate privat. Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate de lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de angajator.
 • Plafonul maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale are in vedere valoare corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 11490 lei.
 • Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 804 lei, iar nivelul maxim de 11490 lei.

              CONDUCEREA

                                                                                        C.J.P DOLJ