Bilete de tratament


Techirghiol-Sanatoriul-Balnear-tratament

  

 

Important


COMUNICAT 2015

Avand in vedere prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, nr.187/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, valabile incepand cu data de 01.01.2015, va comunicam urmatoarele:
 • Valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileste astfel:
 • În cazul decesului asiguratului sau pensionarului:2.415 lei;
 • În cazul decesului unui membru de familie, in sensul Legii 263/2010, al asiguratului sau pensionarului: 1.208 lei;
 • Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, este in cuantum de 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 665 lei.
 • Castigul salarial mediu brut este de: 2.415 lei.
 • Cotele de contributii de asigurare se stabilesc dupa cum urmeaza:
  – pentru conditii normale de munca: 26,3%;
  – pentru conditii deosebite de munca: 31,3%;
  – pentru conditii speciale de munca: 36,3%
 • Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10.5%, indiferent de conditiile de munca. In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5% aferentă fondurilor de pensii adiministrate privat. Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate de lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de angajator.
 • Plafonul maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale are in vedere valoare corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 12.075 lei.
 • Indicele de corecţie prevăzut la art.170 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.
 • Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 845 lei, iar nivelul maxim de 12.075 lei.
 • Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 400 lei.
                                                       CONDUCEREA CJP DOLJ

 

13 Ianuarie 2015

Precizări referitoare la plata – în luna ianuarie 2015 – a indemnizației sociale pentru pensionari

 

Prin Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, publicată la data de 30 Decembrie 2014, cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari a crescut de la 350 lei la 400 lei.

În scopul asigurării, din luna Ianuarie 2015, a plății efective a noului cuantum al indemnizației sociale pentru pensionari (400 lei), Casa Națională de Pensii Publice a întreprins demersurile necesare pentru ca plata diferenţei de indemnizaţie socială să se efectueze în mod centralizat, odată cu cea de-a doua tranșă de plată a unor drepturi, respectiv plata drepturilor restante.

Astfel, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii și al instituțiilor prin intermediul cărora se achită pensiile (S.C. Poșta Română S.A. și băncile partenere), diferențele cuvenite beneficiarilor de indemnizație socială, ca urmare a majorării acesteia de la 350 lei la 400 lei, vor fi achitate până la sfârșitul lunii ianuarie 2015, începând cu data de 23 a lunii.

Biroul de presă al CNPP