Bilete de tratament


Techirghiol-Sanatoriul-Balnear-tratament

  

 

 

Important


COMUNICATE 2015

MESAJUL DIRECTORULUI EXECUTIV AL CJP DOLJ OCAZIONAT DE ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR VARSTNICE

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

PRECIZĂRI

REFERITOARE LA LEGEA NR.130/215 PENTRU COMPLETAREA LEGII NR.567/2004 PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE AL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ŞI AL PARCHETELOR DE PE LÂNGĂ ACESTEA SI AL PERSONALULUI CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE

În Monitorul Oficial Partea I nr.408 din 10 iunie 2015 a fost publicată Legea nr.130/2015 pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea si al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize criminalistice. Legea intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv la data de 25.07.2015.

Cererile de pensionare ale persoanelor care fac obiectul legii în discuţie se primesc şi se înregistrează începând cu data intrării în vigoare a acesteia.

Conform prevederilor art.685 alin 4 din Legea nr. 567/2004, modificată prin Legea nr.130/2015 şi ale art.II alin (5) din Legea nr.130/2015, drepturile de pensie de serviciu se acordă, la cerere, începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorilă de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului sau, după caz, la casa de pensii sectorială competentă.

CONDUCEREA CJP DOLJ

Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice

Craiova, str. M. Kogalniceanu

Tel.: 0251406731

ofiice@pensiidolj.ro

www.pensiidolj.ro

 

 

 

 

 

PRECIZĂRI

Referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 1. Ce modificări sunt aduse prin noua reglementare?
 • posibilitatea reducerii vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au realizat perioade de vechime în muncă în grupa I de muncă mai mici de 6 ani, dar de cel puțin 2 ani. În acest caz, reducerea se va face conform Tabelului nr.2 de la art.55 din Legea nr.263/2010.
 • posibilitatea cumulării, în vederea reducerii vârstei standard de pensionare, a perioadelor mai mici de 2 ani realizate în grupa I-a de muncă, în condiții speciale și/sau alte condiții de muncă cu perioade realizate în grupa a II-a de muncă, respectiv condiții deosebite. În acest caz reducerea se va face conform Tabelului nr.1 de la art.55 din Legea nr.263/2010.
 1. De când se aplică noile reglementări?
Legea nr. 155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 22
iunie 2015. Legea intră în vigoare la trei zile de la publicare, respectiv în data de 25 iunie 2015.
 1. Ce categorii de persoane beneficiază de această modificare?
 • persoanele care solicită înscrierea la pensie începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 155/2015;
 • persoanele care, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 155/2015, sunt îndreptățite la transformarea pensiilor anticipate/pensiilor anticipate parțiale în pensii pentru limită de vârstă;
 • persoanele care, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 155/2015, sunt îndreptățite la trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.
 1. Ce trebuie să mai știm?
 • În cazul persoanelor care au desfășurat activități în grupa a II a de muncă până la data de 1 aprilie 2001, respectiv în condiții deosebite de muncă după această dată, condițiile de reducere a vârstei standard de pensionare reglementate de Legea nr. 263/2010, respectiv conform Tabelului nr. 1 al art. 55 din lege, se mențin;
 • Reducerea vârstei standard de pensionare se face numai pentru ani întregi lucrați în grupe superioare de muncă și/sau condiții deosebite/speciale de muncă;
 • Reducerea vârstei standard de pensionare se face numai cu condiția realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.
Biroul de presă 24.06.2015
Avand in vedere prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, nr.187/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, valabile incepand cu data de 01.01.2015, va comunicam urmatoarele:
 • Valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileste astfel:
 • În cazul decesului asiguratului sau pensionarului:2.415 lei;
 • În cazul decesului unui membru de familie, in sensul Legii 263/2010, al asiguratului sau pensionarului: 1.208 lei;
 • Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, este in cuantum de 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 665 lei.
 • Castigul salarial mediu brut este de: 2.415 lei.
 • Cotele de contributii de asigurare se stabilesc dupa cum urmeaza:
  – pentru conditii normale de munca: 26,3%;
  – pentru conditii deosebite de munca: 31,3%;
  – pentru conditii speciale de munca: 36,3%
 • Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10.5%, indiferent de conditiile de munca. In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5% aferentă fondurilor de pensii adiministrate privat. Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate de lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de angajator.
 • Plafonul maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale are in vedere valoare corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 12.075 lei.
 • Indicele de corecţie prevăzut la art.170 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.
 • Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 845 lei, iar nivelul maxim de 12.075 lei.
 • Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 400 lei.
                                                       CONDUCEREA CJP DOLJ

 

13 Ianuarie 2015

Precizări referitoare la plata – în luna ianuarie 2015 – a indemnizației sociale pentru pensionari

 

Prin Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, publicată la data de 30 Decembrie 2014, cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari a crescut de la 350 lei la 400 lei.

În scopul asigurării, din luna Ianuarie 2015, a plății efective a noului cuantum al indemnizației sociale pentru pensionari (400 lei), Casa Națională de Pensii Publice a întreprins demersurile necesare pentru ca plata diferenţei de indemnizaţie socială să se efectueze în mod centralizat, odată cu cea de-a doua tranșă de plată a unor drepturi, respectiv plata drepturilor restante.

Astfel, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii și al instituțiilor prin intermediul cărora se achită pensiile (S.C. Poșta Română S.A. și băncile partenere), diferențele cuvenite beneficiarilor de indemnizație socială, ca urmare a majorării acesteia de la 350 lei la 400 lei, vor fi achitate până la sfârșitul lunii ianuarie 2015, începând cu data de 23 a lunii.

Biroul de presă al CNPP