EXPORTUL PENSIILOR SI ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE IN STRAINATATE

            In aplicarea prevederilor articolului 10 al Regulamentului nr. 1408/71, a dispozitiilor acordurilor si conventiilor bilaterale de securitate / asigurari sociale la care Romania este parte si care prevad exportul prestatiilor, persoana care are dreptul la prestatii de invaliditate, de batranete sau de urmas si la ajutoare de deces, dobandite potrivit legislatiei romane, va beneficia de aceste prestatii chiar daca resedinta sa (locul de sedere obisnuita) este stabilita pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European sau pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica instrumente juridice bilaterale.

           In aplicarea prevederilor articolului 90 alin. 9 al Legii nr.19/2000, persoana care are dreptul la pensie sau la alte drepturi banesti care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, va beneficia de aceste prestatii chiar daca domiciliul sau este stabilit pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau cu care Romania nu aplica acorduri sau conventii bilaterale de securitate / asigurari sociale.

C.N.P.A.S. a incheiat cu CITIBANK ROMANIA S.A. o conventie avand ca obiect prestarea de servicii bancare necesare pentru efectuarea platilor de pensii si altor drepturi de asigurari sociale si indemnizatii prevazute de legi speciale care se achita de C.N.P.A.S prin casele teritoriale de pensii catre pensionarii cu domiciliul in strainatate ? beneficiari nerezidenti – , ale caror drepturi banesti se achita prin transfer bancar in strainatate, direct in conturile titularilor.

In vederea achitarii, prin transfer bancar, a prestatiilor sus mentionate, casele teritoriale de pensii vor utiliza informatiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, dupa cum urmeaza:

– In cazul beneficiarilor stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care Romania aplica sau a aplicat acorduri sau conventii bilaterale de securitate / asigurari sociale: in cadrul formularelor de legatura transmise de institutiile de asigurari sociale de pe teritoriul statului de resedinta (locul de sedere obisnuita);

– In cazul beneficiarilor domiciliati pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cu care Romania nu aplica, respectiv nu a aplicat acorduri sau conventii bilaterale de securitate/asigurari sociale: prin transmiterea la sediul casei teritoriale de pensii, a declaratiei de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, care constituie dovada in baza careia plata drepturilor banesti se face in strainatate, ca urmare a optiunii titularului. Modelul acesteia este prevazut in anexa 1.

Declaratia de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se  transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de catre titularul drepturilor sau se depune prin mandatar desemnat cu procura speciala in acest sens, emisa conform legii, insotita de un document care confirma detaliile bancare si de o copie a actului de identitate a titularului care atesta domiciliul sau actual. Transmiterea declaratiei de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite si a documentelor care o insotesc se poate face prin posta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, transmise la adresa electronica oficiala a casei teritoriale de pensii, postate de institutia mentionata pe site-ul acesteia.

Declaratia sus mentionata poate fi utilizata si de catre beneficiarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care Romania aplica sau a aplicat acorduri sau conventii bilaterale de securitate / asigurari sociale, in acest caz documentul care confirma detaliile bancare fiind insotit de un act care atesta locul de sedere obisnuita.

Pentru a evita efectuarea unor plati necuvenite sau catre beneficiari nerezidenti a caror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente, de a achita drepturile de pensie si a altor drepturi care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viata ca si instrument de verificare administrativa, care constituie dovada pe baza careia se continua plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenti ai sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, prevazut in anexa 2.

In cazul noilor beneficiari nerezidenti, daca intre data depunerii cererii de pensionare si data primei plati a pensiei stabilite prin decizia de pensionare s-au scurs mai mult de 180 de zile calendaristice, casa teritoriala de pensii competenta va transmite, impreuna cu decizia de pensionare, un exemplar al certificatului de viata, urmand ca prima plata a drepturilor de pensie sa se efectueze, in acest caz, dupa primirea exemplarului completat al certificatului, semnat si stampilat, care atesta faptul ca beneficiarul este in viata.

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, beneficiarul nerezident aflat in plata are obligatia de a transmite anual, pana cel tarziu la data de 31 decembrie a fiecarui an, un certificat de viata.

In vederea prezentarii certificatului de viata mentionat mai sus, casa teritoriala de pensii competenta transmite acestuia, la adresa sa de resedinta, respectiv domiciliu, dupa caz, in luna octombrie a fiecarui an, un exemplar al certificatului de viata completat in Partea A, indicand data limita de transmitere a certificatului de viata de catre beneficiar.

Beneficiarul nerezident are obligatia de a completa Partea B a certificatului de viata, in fata unei autoritati legale de pe teritoriul statului de resedinta, respectiv domiciliu, dupa caz.

La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea legala certifica faptul ca Partea B a certificatului de viata a fost semnata personal de titularul drepturilor, completand, in acest sens, Partea C a certificatului.

In situatia in care beneficiarul nerezident nu prezinta sau nu transmite certificatul de viata la termenul stipulat mai sus, casa teritoriala de pensii competenta suspenda drepturile cuvenite titularului, incepand cu luna februarie a anului in curs.

          Daca beneficiarul nerezident transmite certificatul de viata dupa expirarea termenului prevazut mai sus, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor fi reluate in plata de la data suspendarii, cu respectarea termenului general de prescriptie.

          Beneficiarii nerezidenti vor confirma detaliile bancare si/sau adresa de resedinta, respectiv de domiciliu ori de cate ori vor interveni modificari ale informatiilor respective.