TELEFOANE CJP DOLJ

TEL VERDE

0251/406302

SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

0251/406742

SECRETARIAT CJP DOLJ

0251/406300

FAX: 0251/406338

SERVICIUL STABILIRI PRESTAŢII

0251/510187

SERVICIUL PLĂŢI PRESTAŢII

0251/406732

SERVICIUL VERIFICARE ŞI PENSII INTERNAŢIONALE

0251/406728

SERVICIUL EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

0251/406734

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

0251/406739

BILETE DE TRATAMENT

0251/406737

COMPARTIMENT ACCIDENTE DE MUNCĂ

0351/414015

SERVICIUL JURIDIC

0351/414016

DIRECTOR EXECUTIV

0251/414149

FAX 0251/510186

0735235233

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC

0251/406339

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT PENSII

0251/419171

0735235234

  

Contact cabinete medicale:

Adresa: Strada Potelu Nr.24 Craiova

Cabinetul 1 si Cabinetul 2  -0771758032

Comisia de contestatii – 0771758033

Adresa: Strada Brestei Nr.10 Craiova

Cabinetul 3 si Cabinetul 4 – 0771779638

 RELAŢIA CU PRESA

 Persoana desemnată pentru relaţia cu presa:
Daniela Becheru,Compartiment Comunicare, tel. 0251-406731
 E-mail: pensii.dolj@cnpp.ro
E-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor: pensii.dolj@cnpp.ro

Adresa:  Strada Mihail Kogalniceanu Nr.14, Craiova –  Dolj