Descărcare documente

LEGE nr. 340 din 10 decembrie 2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013

LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013

LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013 bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013

LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 (*actualizată*) bugetului de stat pe anul 2013 (actualizată până la data de 1 noiembrie 2013*) EMITENT: PARLAMENTUL

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) privind sistemul unitar de pensii publice (actualizată până la data de 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL

LEGE nr. 380 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii

Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (M.O. nr. 279 din 21 aprilie 2003).

Legea privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002

Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

Legea pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat

Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Privind bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

Privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

LEGE privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii PUBLICAT IN : MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014 descarca