Prestatii si servicii de asigurare pentru AMBP

Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

Reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca

Asiguratii au dreptul la servicii medicale corespunzatoare leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale :

-asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport apecializate si in unitatile spitalicesti;

-tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;

-servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale;

-tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;

-servicii de chirurgie reparatorie;

-cure balneoclimaterice;

-investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

Pentru bolile profesionale confirmate anterior date de 1 ianuarie 2005 si pentru care se continua reabilitarea medicala ulterior acestei date ca urmare exclusiva a cauzei profesioanle, se deconteaza urmatoarele prestatii si servicii:

-tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente;

-servicii medicale in spitale, in sectii sau unitati sanitare cu personalitate juridica , specializate pentru boli profesionale;

-tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;

-servicii de chirurgie reparatorie;

-cure balneoclimaterice;

-dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice.