ANUNT IMPORTANT EXPERTIZA MEDICALA

Solicitarile de prelungire a concediilor medicale peste 183 zile pentru perioada 16.08.2023 – 27.08. 2023 vor fi transmise la Comisiile de Expertiza Medicala pana la data 01.08. 2023, conform adresei INEMRCM nr. 649/RS/25.05.2023. 

Decizia medicala se emite in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se comunica in termen de 5 zile de la emitere

Deciziile medicale asupra capacitatii de munca necontestate in termen raman definitive

          Contestarea deciziei medicale

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.

Comisiile medicale de contestatii functioneaza in cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

Contestatia se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrare.

Decizia emisa in solutionarea contestatiei se comunica in termen de 5 zile de la data solutionarii.

          Documentatia necesara a fi prezentata la Cabinetul de Expertiza Medicala pentru demararea procedurii de incadrare intr-un grad de invaliditate, avand ca finalitate emiterea deciziei medicale:

-cerere tip Anexa 10

-actul de identitate;

-documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);

-adeverinta eliberata de angajator care sa ateste numarul de zile de concediu medical, cumulat in ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea datei ultimei zile de concediu medical;

-documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii, dupa caz:

  •  fisa BP2/adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;
  •  FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de munca ce