Conditii de acordare
Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004, sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, dupa caz, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, de un ajutor lunar.

Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

este pensionar din sistemul public de pensii si are cel putin varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;
durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;
are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii, respectiv nu se gaseste in una din urmatoarele situatii:
desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau ca functionar public;
desfasoara activitate in functii elective sau este numit in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
este membru cooperator intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
este asociat unic, asociat, comanditar sau actionar;
este administrator sau manager care a incheiat contract de administrare sau de management;
este membru al unei asociatii familiale;
este persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
este persoana angajata intr-o institutie internationala, daca nu este asiguratul acesteia;
realizeaza venituri din alte activitati profesionale.
Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de catre beneficiari sunt mai mici de:

364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

Cuantumul ajutorului lunar
Cuantumul ajutorului lunar este de:

113* lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
44* lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.
In situatia in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminueaza proportional, cu numarul de ani intregi de casatorie care lipsesc, astfel:

Pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori, a carui durata a casatoriei este mai mica de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:

57 lei pentru o durata a casatoriei de 5 ani;
68 lei pentru o durata a casatoriei de 6 ani;
80 lei pentru o durata a casatoriei de 7 ani;
91 lei pentru o durata a casatoriei de 8 ani;
102 lei pentru o durata a casatoriei de 9 ani.
Pentru sotul supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori a carui durata a casatoriei este mai mica de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:

22 lei pentru o durata a casatoriei de 5 ani;
27 lei pentru o durata a casatoriei de 6 ani;
31 lei pentru o durata a casatoriei de 7 ani;
36 lei pentru o durata a casatoriei de 8 ani;
40 lei pentru o durata a casatoriei de 9 ani.
_______________________________________
*Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, cuantumul ajutorului lunar a fost majorat cu 25%, prin Legea bugetului de stat nr.388/2007.

Stabilirea drepturilor
Cererea pentru acordarea ajutorului lunar se depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a sotului supravietuitor, sau dupa caz, a mandatarului, tutorelui, curatorului, sau a reprezentantului legal si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.

Cererile inregistrate anterior intrarii in vigoare a legii, se considera a fi depuse in luna ianuarie 2008, iar plafoanele prevazute de lege se vor raporta la cuantumul drepturilor de pensie realizate de sotul supravietuitor in luna ianuarie 2008.

Pentru stabilirea plafonului de venit fata de care se acorda ajutorul lunar, se au in vedere toate veniturile din pensiile prevazute la pct.3, de care beneficiaza sotul supravietuitor la data solicitarii.

In situatia in care sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de serviciu, fiind stabilita si pensie din sistemul public de pensii, la acordarea ajutorului lunar se are in vedere cuantumul pensiei aflata in plata, cu respectarea conditiilor cerute de lege.

In cazul in care sotul supravietuitor beneficiaza numai de pensie de serviciu, nefiind indeplinite si conditiile pentru stabilirea pensiei din sistemul public, ajutorul lunar nu se acorda.

Plata ajutorului lunar acordat sotului supravietuitor inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste una din conditiile de acordare.

Eventualele modificari ale cuantumului pensiei intervenite dupa data solicitarii ajutorului lunar, nu influenteaza cuantumul ajutorului lunar.

Beneficiaza de ajutor lunar si sotul supravietuitor care are cel putin 5 ani de casatorie, in conditiile legii.

La determinarea conditiei prevazuta de lege privind durata casatoriei se au in vedere numai ani intregi.

Prevederile referitoare la stabilirea, plata, incetarea platii pensiilor, recuperarea sumelor incasate necuvenit, precum si cele referitoare la raspunderea juridica si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplica, in mod corespunzator si ajutorului lunar stabilit in conditiile legii.
Acte necesare pentru jutorul lunar pentru soţul supravieţuitor

  • cerere tip pentru acordarea ajutorului lunar
  • declaratie tip pe proprie raspundere
  • buletinului de identitate
  • certificatului de nastere
  • certificatului de casatorie
  • certificatului de deces
  • deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare a solicitantului deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare, anterior decesului, a sotului decedat