Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:

    a) pensionarul a decedat;

    b) pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;

    c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;

    d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas prevazut nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie;

    f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii

    g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a implinit varsta de 26 de ani,

    h) pensionarul urmas a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor, comisa asupra sustinatorului.