PENSIA DE URMAS

CINE ARE DREPTUL LA PENSIE DE URMAS ?

Daca persoana  decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii,  au dreptul la pensie de urmas:

A. Copiii:

– pana la varsta de  16 ani; – daca isi continua  studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la  terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani; – pe toata durata  invaliditataa de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau  in una din situatiile prevazute mai sus.

B. Sotul  supravietuitor:

– la implinirea  varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15  ani. Daca durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani,  cuantumul pensiei de urmas cuvenit se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna,  respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus;

– indiferent de  varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata  casatoriei a fost cel putin 1 an;

– indiferent de  varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca  urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau a tuberculozei si  daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care  asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul  mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;

– care nu  indeplineste conditiile prevazute de lege, pe o perioada de 6 luni de la data  decesului, daca in aceasta preioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o  activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea  sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea  bugetului asigurarilor sociale de stat;

– care are in  ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta  de pana la 7 ani, pana la data implinirii de catre ultimul copli a varstei de 7  ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate  profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de  o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului  asigurarilor sociale de stat.

Sotul  supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile  prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate  opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Pensia de urmas se calculeaza din:

  1. pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
  2. pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta

Pensia de urmas se calculeaza procentual din pensia decedatului astfel:

  1. pentru un urmas 50%
  2. pentru doi urmasi 75%
  3. pentru trei sau mai multi urmasi 100%

Cuantumul pensiei pentru copii orfani de ambii parinti cu drept de pensie se calculeaza prin cumularea ambelor     drepturi de urmas.

Copii urmasi sau sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie de urmas ca urmare a starii de invaliditate sunt     supusi expertizarii periodice a capacitatii de munca si sunt obligati sa urmeze programele de recuperare conform     reglementarilor stabilite pentru pensia de invaliditate.

ACTE NECESARE LA  DEPUNEREA DOSARULUI IN VEDEREA  OBTINERII PENSIEI DE URMAS:

– cerere pentru  inscrierea la pensie de urmas;

– actele de stare  civila ale solicitantilor;

– decizia de  pensie/talon de pensie (pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea        calitatea de pensionar);

– adeverinta de  studii (elev sau student);

– cauza decesului  (cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de  pensionar);

– declaratie pe  propria raspundere din care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin  sentinta ramasa definitiva pentru infranctiunea de omor sau tentativa de omor  comisa asupra sustinatorului;

– pentru cazurile  in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar mai sunt necesare  si:

– carnetul  de munca (original);

– alte  acte prevaute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata  in alte sectoare de activitate

– livretul  militar (original);

– diploma  de studii (original) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala  si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;

– pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatate este necesara dovada recunoasterii acesora de catre statul roman;

–  adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin  contractul colectiv/individual de munca;

–  adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

– acte  pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii  nr. 42/1990 etc.