In conformitate cu Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 (actualizata pana la data de 16 octombrie 2006)

1)Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961.
2) Sotia celui decedat, din categoria celor prevazuti la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, in conditiile dispozitiilor art. 2, neimpozabila, incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, daca ulterior nu s-a recasatorit.

Documente necesare:
Cerere tip titular;
Cerere tip urmas;
Livret militar sau adeverinta de la Arhive Pitesti-original;
Hotarare sot decedat originala;
Buletin (act) de identitate-original;
Certificat de nastere-original;
Certificat de casatorie (pentru femei)-original;
Certificat de deces-original  pentru urmasi;
Cupon de pensie ( de la fiecare categorie de pensie-daca este cazul);
Certificat de casatorie (pentru femei)-original;
Declaratie pe propria raspundere a sotiei decedatului, ca nu s-a recasatorit
(acolo unde este cazul)-pentru urmasi;

Drepturi:
Persoanele prevazute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, precum si de urmatoarele drepturi:
a) asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in timpul spitalizarii;

b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor. De aceste drepturi beneficiaza si vaduvele supravietuitoare ale persoanelor care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1, care nu s-au recasatorit.